Program dofinansowania kolektorów słonecznych

Program dofinansowania do kolektorów słonecznych
 
Dla kogo?
Klienci indywidualni i wspólnoty mieszkaniowe
Jaka jest wysokość dofinansowań?
Zwrot do 45 procent kosztów związanych z zainstalowaniem kolektorów słonecznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowuje preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na zakup systemów solarnych.
 Co należy zrobić aby otrzymać dofinansowanie?
1. Wybierz kolektory
Dobierz odpowiedni zestaw solarny lub poproś o pomoc naszych konsultantów.
Dofinansowanie dotyczy kolektorów oraz całej instalacji tj.:
·  projektu budowlano-wykonawczego;
·  kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych);
·  zasobnika wody użytkowej;
·  automatyki (sterownika, zestawu pompowego), ciepłomierza, aparatury kontrolnopomiarowej;
·  osprzętu solarnego;
·  kosztów montażu instalacji.
2. Sprawdź normy i certyfikaty - NFOŚiGW wymaga, aby kolektory słoneczne posiadały:
- sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,
lub
- europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą.
3. Wybierz bank
Preferencyjnych kredytów na zakup instalacji solarnych udzielają banki, które podpisały odpowiednią umowę z NFOŚiGW (lista poniżej). W banku uzyskasz informację o warunkach kredytu na zakup kolektorów słonecznych. Tu też załatwisz wszystkie konieczne formalności. 
5. Oblicz koszt kwalifikowany – od tego zależy wysokość dofinansowania do kredytu.
NFOŚiGW zwróci koszt instalacji do 2500 złotych brutto za metr kwadratowy powierzchni całkowitej kolektora. Na inwestycję można wziąć większy kredyt, ale dofinansowanie obejmie tylko koszty kwalifikowane.
6. Złóż dwa wnioski – o kredyt w banku i o dofinansowanie z NFOŚiGW.
UWAGA! WAŻNE!  Banki udzielają kredytów według kolejności zgłoszeń!
7. Odbierz pieniądze, dokonaj formalności:
Kredyt wypłacany jest bezpośrednio na konto wykonawcy instalacji solarnej – koniecznie zbieraj faktury VAT!
Daty są ważne! Koszty (oprócz projektu) muszą być poniesione dopiero po dacie złożenia wniosku o kredyt w banku. Odbiór techniczny gotowej instalacji może nastąpić z kolei dopiero po zawarciu umowy o kredyt. Może tego dokonać uprawniony instalator lub inspektor nadzoru budowlanego.
To bank określa warunki i sposób przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie instalacji.
W rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy doliczyć dotację do kredytu do przychodu, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.