Czy to się opłaca ?

Odpowiednio zaprojektowany układ solarny to nie tylko oszczędność w zużyciu paliwa do produkcji ciepłej wody użytkowej, ale również możliwość wspomagania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w basenach. Instalacja solarna w domu jednorodzinnym to także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Energię promieniowania słonecznego możemy wykorzystać do:
·  podgrzewania ciepłej wody użytkowej;
·  podgrzewania wody w basenach;
·  wspomagania niskotemperaturowych instalacji centralnego ogrzewania;
·  wielu innych zastosowań wymagających dostarczania ciepła.
Najpopularniejszym sposobem wykorzystywania energii słonecznej jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
Prawidłowo dobrany system solarny powinien w miesiącach letnich zapewnić nam pokrycie energii na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w granicach 85-95 %, co pozwoli nam na szybki zwrot poniesionych kosztów na zakup i montaż zestawu solarnego.
SZACOWANE KORZYŚCI Z POSIADANEGO ZESTAWU SOLARNEGO IMMERGAS
Korzyści zależą od:
·  powierzchni pola kolektorowego (ilości kolektorów)
·  rzeczywistego nasłonecznienia
·  aktualnej ceny nośnika energii używanego w zasadniczym źródle ciepła.
Według testów przeprowadzonych przez TŰV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH w Kolonii (Niemcy) roczny uzysk wszystkich modeli kolektorów IMMERGAS jest nie mniejszy niż 525 kWh/(m2×rok) - w odniesieniu do powierzchni czynnej kolektora.
Podstawowy zestaw solarny dla czteroosobowej rodziny zawiera dwa lub trzy kolektory płaskie o powierzchni absorbera 3,94 m2 dla dwóch kolektorów lub 5,91 m2 dla trzech kolektorów.
Mnożąc powierzchnię kolektora płaskiego przez roczny uzysk z 1 m2 powierzchni kolektora otrzymujemy roczną ilość uzyskanej energii. W przypadku dwóch kolektorów płaskich wyniesie ona ok. 2069 kWh, dla trzech kolektorów płaskich ok. 3108 kWh.
Dla podgrzania zasobnika o pojemności 300 litrów z temperatury 10°C do temperatury 45°C musimy dostarczyć 12,2 kWh energii. Z prostego przeliczenia otrzymujemy informację, że zestaw z dwoma kolektorami płaskimi dostarczy nam energię na podgrzanie zasobnika 300 litrów około 170 razy w ciągu roku. Zestaw z trzema kolektorami płaskimi dostarczy energię na podgrzanie zasobnika 300 litrów około 254 razy w ciągu roku.
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.