Osadniki

Osadniki
Osadniki służą do wychwytywania zanieczyszczeń stałych (tj. piach, muł) zawartych w ściekach deszczowych i poprocesowych. Działanie osadnika oparte jest na zjawisku sedymentacji, czyli rozdziału fazy „woda - zawiesina” w warunkach przepływu laminarnego. Właściwa konstrukcja i wymiary osadnika zapewniają odpowiednio długi czas zatrzymania ścieków w zbiorniku.
 
Osadniki do separatorów
Ścieki deszczowe niosą ze sobą również zanieczyszczenia w postaci zawiesiny ogólnej.
Rozporządzenie z 8 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1763 nie zezwala na odprowadzanie do odbiornika ścieków o zawartości zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l. W związku z tym ścieki zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia powinny być przed wprowadzeniem do separatora podczyszczone w osadniku wstępnym.
Wielkość i rodzaj osadnika dostosowuje się indywidualnie.
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.