Separatory zawiesin

Separatory zawiesin służą do zatrzymania odpadów zawierających substancje osadzające się, jak np. gips, wapno czy glina. Dotyczy to przede wszystkim gabinetów stomatologicznych, chirurgicznych, ortopedycznych w szpitalach i prywatnych praktykach lekarskich.
Wielkość separatorów zawiesin mierzy się na podstawie objętości i rodzaju odprowadzanej zanieczyszczonej wody. Należy przy tym uwzględnić odpływ wody brudnej, gęstość materiałów ciężkich i ilość separowanych substancji.
Komory szlamowe i osadniki piasku mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie z wodą do kanalizacji spływają szlamy, piasek i/lub ziemia i prowadzą do jej zapchania. Przykładowe miejsca zastosowania to przydomowe oczyszczalnie ścieków, urządzenia do wykorzystania wody deszczowej i ogrody.

Wykonanie odbywa się według zasad stosowanych przy separatorach zawiesin. W zależności od ilości separowanych substancji opróżnianie odbywać się musi przynajmniej raz na 1-2 miesiące.
Separatory zawiesin i komory szlamowe dostępne są we wszystkich wielkościach do swobodnego ustawienia jak i do zabudowy w ziemię.
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.