Przepompownie

Przepompowanie ścieków


W praktyce często występuje taka sytuacja, że napływająca woda brudna nie może zostać odprowadzona, ponieważ kanał ściekowy leży wyżej. Wówczas należy zastosować przepompownię. Przepompownie pompują wodę przez przewody tłoczne do kanału ściekowego. Zgodnie z norma PN EN 12056-4 dno kanału tłocznego musi być prowadzone powyżej poziomu zalewania.
Rozróżnia się dwa rodzaje przepompowni:
Do ścieków bez fekaliów ("ścieki szare"):
Pod tym pojęciem kryją się ścieki z gospodarstw domowych pochodzące z pralek, pryszniców i wanien. Ponieważ z reguły nie zawierają one elementów stałych, do ich odprowadzania w normalnym przypadku można użyć przepompowni do wody brudnej z linii produktów KESSEL Aqualift S i Minilift.
Do ścieków zawierających fekalia („ścieki czarne”):
Jeśli trzeba odprowadzić wodę z toalet i pisuarów, należy zastosować urządzenia do ścieków zawierających fekalia. Przepompownie typu Aqualift F oferujemy do wyboru do zabudowy wewnątrz lub na zewnątrz budynków.
Aby zapewnić niezawodność działania, wszystkie przepompownie dostępne są również jako urządzenia dwupompowe. Mają one zastosowanie także przy odprowadzaniu wody z separatorów tłuszczu, ponieważ ich praca wymaga ciągłego odprowadzania ścieków.


Przepompownia do wody brudnej Aqualift S

Wyprowadzenie przewodu powyżej poziomu zalewania

Obliczenie wydajności tłoczenia pompy należy wykonać w oparciu o normę PN EN 12056-4. Należy w tym celu wskazać całkowitą ilość napływających ścieków oraz całkowitą wysokość tłoczenia. Wykonanie pompy musi umożliwić tłoczenie ustalonej ilości mediów na żądaną wysokość. Należy przy tym unikać sytuacji, w których wykonanie pompy będzie znacznie przekraczać potrzeby, ponieważ taka sytuacja powoduje niepotrzebne zużycie energii. Prędkość przepływu w przewodzie tłocznym nie może być mniejsza niż 0,7 m/s. W przeciwnym razie należy się liczyć z powstawaniem osadów i zatykaniem przewodów. Często także przewód tłoczny nie jest prowadzony ponad poziom zalewania. Co prawda jest on prowadzony do góry - jednak tylko do poziomu stropu piwnicy. Jeśli leży on poniżej poziomu zalewania, wówczas woda w przypadku przepływu zwrotnego w kanale może się cofać przez przewód tłoczny aż do przepompowni. Zamontowane tutaj zabezpieczenie przeciwzalewowe, które ma jedynie zapobiegać całkowitemu opróżnieniu przewodu tłocznego, nie stanowi pewnego zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

Właściwa przepompownia

Niezawodne działanie zależy od prawidłowego doboru urządzenia i od jego poprawnej zabudowy technicznej. Rozróżnia się przy tym pompy o przepływie swobodnym i pompy z wirnikiem.
Pompy o przepływie swobodnym  nadają się do stosowania szczególnie w przypadku grubych materiałów stałych oraz posiadających długie włókna (np. materiały opatrunkowe, tekstylia). Inną cecha jest niski poziom emisji hałasów. Można tutaj dzięki zastosowaniu większych przewodów tłocznych (DN 100 i 80) na krótszych odcinkach uzyskać bardziej niezawodny transport mediów.

Pompy z wirnikiem nadają się do stosowania w przypadku długich włókien oraz substancji o większych rozmiarach możliwych do rozdrobnienia. Można w ten sposób osiągnąć bardziej niezawodny transport mediów dzięki zastosowaniu mniejszych przewodów tłocznych także na dłuższych odcinkach (odwadnianie z użyciem tłoczenia).

Przyłącza i przejścia

Wszystkie przepompownie do ścieków zawierających fekalia są wyposażone seryjnie w klapy zwrotne i mogą być dołączane bezproblemowo do dostępnych systemów przewodów tłocznych z tworzywa sztucznego i rur  SML. Dla przyłączenia przewodów tłocznych z innych tworzyw fachowe firmy handlowe udostępniają szeroki asortyment złączek.
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.