Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne

Uzupełnieniem kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u oraz kanalizacji grawitacyjnej PP z rur dwuściennych Wavin X-Stream jest szeroki zakres studzienek rewizyjnych (włazowych i niewłazowych) umożliwiających inspekcję oraz eksploatację systemu kanalizacyjnego. Studzienki wykonane są z tworzyw sztucznych: PVC-u, PE lub PP, co wpływa na ich odporność chemiczną, niski ciężar i łatwość montażu. Pozwalają one na łatwe rozwiązywanie węzłów, zapewniają szczelność oraz poprawną hydraulikę.

Dostępne warianty systemu:

·         Tegra 1000

·         Tegra 600

·         Tegra 425

·         Studzienka kanalizacyjna 425

Zastosowanie:

·         przyłącze kanalizacji sanitarnej

·         przyłącze kanalizacji deszczowej

·         sieci kanalizacji przemysłowej

·         jako studzienki deszczowe

·         zbiorniki pompowni

·         studzienki wodomierzowe

·         studzienki rozprężne

·         do grawitacyjnego odwadniania dróg, jako wpusty deszczowe

Elementy studzienek:

·         bogata konfiguracja kinet (także z nastawnymi kielichami)

·         rury wznoszące karbowane z PP

·         zwieńczenia

·         elementy uzupełniające i akcesoria do montażu

Zalety studzienek

·         wykonane z materiałów odpornych na działanie agresywnych mediów występujących w ściekach, gruntach i oparach

·         konstrukcja i budowa studzienek umożliwia eksploatację za pomocą nowoczesnego sprzętu, np. kamery, wskaźniki laserowe, urządzenia czyszczące

·         stosunkowo niewielki ciężar umożliwia montaż bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego i równocześnie skraca czas montażu

·         bogata konfiguracja kinet pozwala na łatwe rozwiązywanie węzłów w systemie kanalizacji

·         płaskie dno kinety ułatwia sytuowanie studzienek w wykopie

·         nastawne kielichy połączeniowe (+/- 7,5 st.) umożliwiają regulację przepływu ścieków sferycznie w każdym kierunku

·         dodatkowo nastawne kielichy eliminują naprężenia na połączeniu rur ze studzienką, co pozwala na zachowanie 100% szczelności i wyeliminowanie negatywnych skutków osiadania gruntu

·         bogate użebrowanie lub karbowanie trzonów studzienek czyni je odporne na wypieranie przez wody gruntowe

·         wykonanie rury wznoszącej przy studzienkach inspekcyjnych z rury karbowanej pozwala na przycinanie jej w zależności od potrzeb i jednocześnie na optymalne wykorzystanie materiału na placu budowy

·         specjalnie zaprojektowane karby przy rurach wznoszących studzienek inspekcyjnych pozwalają na zachowanie dużej sztywności trzonów i jednocześnie ułatwiają zagęszczanie gruntu wokół studzienki

·         teleskopowa część zwieńczenia przy studzienkach inspekcyjnych oraz regulacja wysokości położenia włazu na pierścieniu odciążającym przy studzienkach włazowych pozwala na płynną regulację wysokości co ułatwia wyrównanie włazu z nawierzchnią

·         pełna kompatybilność z systemami kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych z PVC oraz rur dwuściennych Wavin X-Stream z PP

Atesty i badania

·         aprobaty COBRTI INSTAL

·         aprobaty IBDiM

·         posiadają dopuszczenie GIG do stosowania na terenach III kategorii szkód górniczych

·         zgodne z polskimi normami

imię: e-mail:
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, podaj swoje dane.