CHARFLAME – Zabezpieczenia konstrukcji stalowych

CHARFLAME
Farba ogniochronna do stali

  • do zabezpieczanie wewnętrznych konstrukcji stalowych
  • odporność ogniowa: do R90 dla belek i słupów o profilu otwartym
    oraz do R30 dla profili zamkniętych
  • dostępność: opakowanie 25kg
  • kolory: biały

Europejska Aprobata Techniczna ETA 15/0146

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

SDS Karta Charakterystyki Farba CHARFLAME

TDS Karta Techniczna Farba CHARFLAME

TDS Karta Techniczna Charpox FC Speed Primer

TDS Karta Techniczna Charpur FC HS Finish

ZGODNOŚĆ

Europejska Aprobata Techniczna ETA 15/0146

OPIS

DOSTĘPNOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Farba CHARFLAME jest jednoskładnikową wodorozcieńczalną powłoką ognioochronną, wolną od alkilofenoli oksyetylenowych (APEO), przeznaczoną do zabezpieczania ogniochronnego wewnętrznych konstrukcji stalowych.

Jej celem jest utrzymanie odporności ogniowej i nośności konstrukcji stalowych do momentu ugaszenia pożaru lub ewakuacji budynku.

zabezpieczenie przeciwpożarowe stali farbą pęczniejącą

SPOSÓB MONTAŻU

Przygotowana powierzchnia stalowa musi być czysta, sucha i wolna od smaru, oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogą uniemożliwić prawidłową przyczepność powłoki CHARFLAME do gruntu.

Powłoka jest dostarczana w stanie gotowym do użytku. Bezpośrednio przed nałożeniem powłokę należy dokładnie wymieszać mechanicznie.

Zalecanym sposobem nakładania jest natrysk bezpowietrzny, chociaż można również użyć pędzla lub wałka do małych powierzchni lub napraw.

Czyścić samą wodą i nigdy nie używać rozpuszczalnika.

W warunkach środowiskowych typu Y powłokę CHARFLAME można uszczelnić za pomocą warstwy nawierzchniowej określonej w aprobacie ETA.

Uszczelnienie musi być pełne i powłoka reaktywna CHARFLAME musi być całkowicie sucha i utwardzona przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.

Chronić powłokę CHARFLAME przed silnymi podmuchami wiatru i wysokimi temperaturami podczas nakładania, aby uniknąć szybkiego i nieprawidłowego schnięcia. W takich warunkach zaleca się małe powłoki. Czas schnięcia zależy od temperatury atmosferycznej, temperatury stali i występującego ruchu powietrza.

Kolejne nałożenie warstwy jest zalecanie następnego dnia.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 10 – 30°C.Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.