ALFA UNIWRAP L – Zabezpieczenia rur palnych

ALFA UNIWRAP L
Taśma ogniochronna

Taśma ogniochronna  ALFA UNIWRAP L wykonana jest z materiału na bazie grafitu. Pod wpływem wysokiej temperatury (ok 140oC) materiał pęcznieje i wypełnia całą przestrzeń powstałą po wypalonych palnych instalacjach.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych

Znak certyfikacji

Aprobata techniczna ITB

SDS Karta Charakterystyki

TDS Karta Techniczna

ZGODNOŚĆ:

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-9761/2016
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2512/W
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-1/2017

DOSTĘPNOŚĆ

dostępne taśmy przeciwpożarowe

(TS) – wersja z taśmą samoprzylepną

OPIS

KLASYFIKACJA OGNIOWA ORAZ ZUŻYCIE TAŚMY

Zużycie taśmy jest zależne od klasy odporności ogniowej przegrody, średnicy oraz materiału rury wg poniższej tabeli.

RURY PALNE

KLASYFIKACJA OGNIOWA ORAZ ZUŻYCIE TAŚMY

RURY NIEPALNE W IZOLACJI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO

klasyfikacja ogniowa taśma przeciwpożarowa rury kałczuk

ZASTOSOWANIE

Taśma  ALFA UNIWRAP L służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, HDPE, PP STABI) przez przegrody oddzielenia pożarowego. Możliwe jest zabezpieczanie również rur stalowych, w izolacji z kauczuku syntetycznego typu Armaflex/K-flex, przechodzących przez strop lub ścianę.

  • Zabezpieczenie rur palnych oraz niepalnych w izolacji z kauczuku syntetycznego typu Armaflex/K-Flex
  • Odporność ogniowa do 120 minut
  • Dostępność: rolka długości 10, 25 lub 50 metrów; szerokości: 60mm i 100mm, bez lub z Taśmą Samoprzylepną (TS)
  • Możliwość zastosowania przy dużych średnicach
  • Łatwa do cięcia
  • Wysoki stopień pęcznienia
  • Idealna do montażu w bardzo ciasnych miejscach

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 1700kg/m3

SPOSÓB MONTAŻU

Przygotować odpowiednią długość taśmy (odciąć z rolki).
Umieścić na rurze. Wsunąć wewnątrz przegrody.  Szczelinę uzupełnić zaprawą.

jak zamontować taśmę przeciwpożarową

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Zaleca się przechowywać w suchych warunkach wewnętrznych, w temperaturze od +50C do +350C.Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.